Sennik Safari

  Jeśli ktoś udał się we śnie na safari, należy to rozumieć jako rodzaj wezwania, aby poświęcić więcej uwagi swoim instynktom i ich roli w życiu.

Opisz swój sen związany z tym symbolem

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.