bar_sennik

Sennik Bar

Znaczenie snu Bar w sennik.info

Jeżeli śni ci się, że usługujesz w barze, znaczy to, że uciekniesz się do wątpliwych sposobów polepszenia swojego bytu.
Widzieć bar to zapowiedź aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, szybkiego powiększenia majątku i spełnienia się niezgodnych z prawem życzeń.

Sennik Bar – interpretacja snu w sennik.biz