Sennik Furtka

  Widzieć lub otwierać furtkę we śnie jest symbol szybkiego zgodnego i szczęśliwego małżeństwa.

Zamknięta furtka znaczy, że twoja oferta zostanie odrzucona.

Opisz swój sen związany z tym symbolem